Melickerveld te Roermond - Jongen Projectontwikkeling icon-arrow-right
Home Melickerveld te Roermond

Melickerveld te Roermond

Het plan Melickerveld bestaat uit drie landschappen. Het belangrijkste landschap is de vallei, een laag centraal gelegen open landschap. Deze vallei verbindt de hoger gelegen bossen en de Roer. Een ecologische verbinding met speciale aandacht voor de das, tevens een aantrekkelijke route voor wandelaars. De vallei verbindt ook de noordelijke en de zuidelijke delen van het plan, door routes en door zichtlijnen. De woongebieden aan de vallei liggen als terrassen, aan de vallei. Het deel ten noorden van de vallei speelt in op de bestaande hoogteverschillen, aan de rand van het zuidelijk deel worden hoogteverschillen gecreëerd om deze terrassen te maken. Dit nieuwe hoogteverschil dient tevens als geluidswal voor de N293, waardoor de vallei een rustige luwe ruimte wordt. De randen van het plangebied bestaan nu voor een groot deel uit bos, dit wordt zoveel mogelijk aangevuld.

Maquette.jpg
Maquette

“Wonen in het landschap van de Roervallei”

De bestaande heuvel vormt een uitzondering in het plan. Deze heuvel staat met de voet in de vallei en wordt omzoomd door een oude graft. Voor een deel is deze graft dus al aanwezig in het landschap, voor een deel zal deze verder aangeheeld worden. Deze ruige groene rand van de heuvel (graft) vormt een mooi contrast met het open en laag gelegen landschap van de vallei.

 

Melickerveld krijgt een nieuwe aansluiting met de Heinsbergerweg, als entree van de wijk. De hoofdinfrastructuur bestaat uit een ringweg waar vanuit de verschillende buurtjes worden ontsloten. Deze ringweg heeft ook een aansluiting op de Eindstraat.

De infrastructuur voegt zich naar de lijnen van het landschap en kent veel bochten. In de profielen is veel ruimte voor groen en water. De bestaande Ratommerweg blijft als fietsroute bestaan, maar verliest zijn doorgaande functie voor auto’s.

 

De bebouwing van de woonmilieus is volledig georiënteerd op het landschap; landelijk wonen te midden van het bos, op de terrassen en aan de vallei. In de opbouw van de bouwmassa wordt nadrukkelijk een balans gezocht met het landschappelijke kader van de hogere bomen en bosmassa’s, de lagere graften en steilranden van de terrassen en het lage gras en heide in de vallei. De bouwvelden accentueren het reliëf door hoogtelijnen te volgen of door juist haaks hierop te bouwen.

totale plan.jpg

“Een mooi landschap om in te wonen”

Om te borgen dat de bouwvelden bijdragen aan de ambitie "een mooi landschap om in te wonen", zijn duidelijke verkavelingsregels bedacht. Streekgebonden voorbeelden van landelijk wonen bieden hiervoor geschikte aanknopingspunten.

 

Zoals in de plantoelichting is terug te lezen gaat het landschappelijk wonen over het volgende:

*De bebouwing van de woonmilieus is volledig georiënteerd op het landschap; landelijk wonen te midden van het bos, op de terrassen en aan de vallei.

*In de opbouw van de bouwmassa wordt nadrukkelijk een balans gezocht met het landschappelijke kader van de hogere bomen en bosmassa’s, de lagere graften en steilranden van de terrassen en het lage gras en heide in de vallei.

*De bouwvelden accentueren het reliëf door hoogtelijnen te volgen of door juist haaks hierop te bouwen.

*Het landelijk karakter wordt ook bereikt door een informele setting van gebouwen door inzet van de stedenbouwkundige ingrediënten als: de plaatsing van het gebouw op kavelgrens met een verspringende rooilijn, verschillende nok- en goothoogtes en een afwisselende kaprichting.

De bouwvelden bieden, waar dat gewenst en/of nodig is veel flexibiliteit. De kaveldiepte van 25 tot 30 meter geeft vrijheid bij de invulling. Een goede overgang naar het landschap ligt voor een belangrijke deel bij de éénlaagse volumes met ‘trotse kap’, ook zijn éénlaagse volumes zonder kap mogelijk. Dakkapellen en uitbouwen zijn ondergeschikt aan de bekroning van de woning. De overgangen van het landschap naar het privé domein in de vorm van privé erfscheidingen zijn zacht, laag en groen. Het parkeren vindt veelal plaats op de eigen kavel. De rooilijnen verspringen per kavel of per groepje van kavels met korte rijtjes en gaan een informeel spel met de omgeving aan.

Voorbeeld uitwerking

In de voorbeeld uitwerking zijn de spelregels gevisualiseerd voor een representatief deel van het plan; de boskamers, terrassen en vallei op de zuidhelling. In de uitwerking is te zien hoe de afwisseling en diversiteit aan woningtypes binnen de bouwvelden werkt. Verder is goed te zien hoe het aantal bouwlagen in balans is met het landschap. Ook geeft de voorbeeld uitwerking een beeld van het straatprofiel ten opzichte van de rooilijnen en het parkeren.

voorbeeld invulling totaal.jpg
Voorbeeld invulling

Schrijf je alvast in!

Medio 2019 gaan we in verkoop met dit plan, schrijf je hier alvast in en ben als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen in het plan Melickerveld.

Schrijf je nu in voor - Melickerveld

* Verplichte velden
650x433.jpg
Roger Drummen, Senior Projectontwikkelaar

 

 

 

 

 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Roger Drummen via +31 43 387 39 00.

+